Vzorník MD COLOR N.1 - jak vybírat?

Aktuální vzorník pro míchání materiálů düfa nese název MD COLOR Nr.1 . Vzorník obsahuje 700 barevných odstínů pod označením CM 100 až CM 799. Pod každým odstínem jsou symboly:

 válečku  

 hladitka

Symbol válečku značí, zda lze odstín tónovat do nátěrů a symbol hladítka, zda do omítkovin.

Dále jsou u těchto symbolů zkratky pro druhy materiálů D, DI, SK, SH. Co značí?

D - symbol pro akrylátové materiály do interiéru i exteriéru

DI - symbol pro akrylátové materiály pouze do interiéru

SK - symbol pro silikátové produkty

SH - symbol pro silikonové produkty

Příklad:

Odstín CM 268 - v nátěrech tónovatelný do akrylátových a silikátových barev, v omítkovině pouze do akrylátu

Odstín CM 536 - v nátěrech tónovatelný do akrylátu, silikátu i silikonu, v omítkovině taktéž

Vyberte si ten správný odstín...