Sytý odstín fasády? Ne každý odstín je vhodný na každou fasádu.

       

Trend sytých odstínů fasád s sebou přináší i úskalí a rizika. Na co je potřeba si dát pozor?

Vzorník fasádních barev by měl obsahovat, společně s označením odstínu, i údaj HW případně HBW (Index odrazivosti světla), který nám udává, kolik % světla se od odstínu odráží. Černá odpovídá 0%, bílá 100%. Většinou platí, že čím je HBW větší, tím je odstín světlejší.​

Tento údaj ve velmi důležitý pro výběr odstínu pro fasády. Pro zateplovací systémy jsou vhodné odstíny s hodnotou HBW min. 30%. Zabráníte tak přehřívání povrchu slunečním zářením a výskytu vad, které tím mohou být způsobeny. ​Pro běžné fasády lze vybírat i odstíny s nižší hodnotou HBW.

Vyberte si správný odstín...