Nátěr betonových podlah - výběr dle předpokládaného zatížení.

J akým nátěrem ochránit betonovou podlahu? U nátěrů podlach je potřeba si vždy odpovědět na pár základních otázek: Jaká bude mechanická zátěž a jak intenzivní bude? Jak mám připravený podklad? Jakým tekutinám či chemikáliím musí nátěr odolat? atd. Na trhu je celá řada podlahových nátěrů. Od běžných jednosložkových po velice odolné dvousložkové. Jednosložkové 1K podlahové nátěry např. düfa Acryl-Beschichtung lze použít pro běžně zatížené plochy (sklepy, dílny, kočárkárny, prádelny apod.). Dvousložkové 2K podlahové nátěry, obvykle na bázi epoxidů např. düfa EP-Bodensiegel jsou používány na plochy s vyšším mechanickým zatížením (garáže, sklady apod.). Jejich výhodou je i výrazně vyšší odolnost působení chemických látek (motorové kapaliny, sůl atd.).