Metody zjišťování kvality podkladu

TIPY, TRIKY:  Metody zjišťování kvality podkladu

Před zahájením malířských prací je vhodné zkontrolovat podklad z hlediska pevnosti podkladu, přilnavosti případných starých nátěrů a nasákavosti. K tomu máme několik možných zkoušek. O nutnosti, nebo vhodnosti penetrovat je vhodné se přesvědčit všemi uvedenými zkouškami:

 

1)      Mřížková metoda: za pomoci ostrého nože uděláme mírným tlakem na povrchu několik rovnoběžných a vzájemně kolmých řezů, vzdálených od sebe cca 2-3 mm, které vytvoří mřížku („piškvorky“).  Poté za pomoci koštěte či smetáčku mřížku lehce ometeme. Pokud z mřížky odpadávají čtverečky nátěru, nebo jejich části, je vhodné tyto vrstvy odstranit, nebo alespoň zpenetrovat.

 

 

2)      Lepenková metoda: kus lepicí pásky přilepíme na podklad a rychlým pohybem strhneme. Pokud páska strhne část podkladu či nám na pásce části podkladu zůstanou, není podklad nosný a je dobré použít penetraci, nebo nedržící vrstvy odstranit.

 

 

 

3)      Zkouška vodou: zda je podklad savý můžeme zjistit pomocí malého množství vody, kterým postříkáme podklad. Pokud podklad ztmavne, absorbuje vodu, podklad je savý, je vhodné penetrovat. Pokud voda formou korálků zteče a podklad výrazně nezmění barvu, podklad není nutné penetrovat.

 

 

 

4)      Zkouška dlaní: po povrchu starého nátěru, či omítky,  několikrát přejedeme čistou suchou dlaní. Pokud dlaň zůstane čistá, lze rovnou natírat. Pokud je dlaň znečistěna částicemi z omítky, či nátěru, je vhodné podkladní nátěr zpenetrovat.