Kvalita lepicí a stěrkové hmoty ovlivňuje celý zateplovací systém

Léto je čas zateplování, avšak zvýšená teplota a vítr příliš nepřejí kvalitnímu a správnému vyzrávání používaných stěrkových hmot. Oslunění povrchu a vítr způsobují, že relativně tenká vrstva stěrky na povrchu izolantu rychle vysychá a stěrka tak nemá dostatek vlhkosti pro správné a dostatečné vyzrávání – stěrka může lehce tzv. sprahnout. Nemá pak dostatečnou pevnost a přídržnost k podkladu. Avšak – düfa Lepicí a stěrková hmota A obsahuje  vysoký podíl speciálních složek, které drží vodu ve hmotě stěrky a zpomalují její nežádoucí rychlé vysychání. düfa Lepicí a stěrková hmota A tak kromě příjemné zpracovatelnosti výrazně omezuje riziko nežádoucího sprahnutí nanesené vrstvy. Spolu s vynikajícími parametry pevnosti a přídržnosti k podkladu i k izolantům tak umožňuje aplikaci zateplovacích systémů s dlouhou životností.