Kdy penetrovat?

 

Hloubkové penetrační nátěry mají několik významných funkcí – zpevňují podklad, snižují a sjednocují jeho savost a zlepšují přídržnost následných povrchových úprav. Podmínkou ale je, že se tento druh penetrací musí do podkladu vsáknout. Pokud je podklad nesavý, penetrace zaschne na povrchu ve formě filmu – což je jev silně nežádoucí. Zhoršuje aplikovatelnost dalších vrstev (barva se smeká) a může vytvářet separační vrstvu. Savost podkladu je vhodné ověřit jednoduchou zkouškou nasákavosti – povrch polijeme malým množstvím vody. Pokud se voda vsakuje, obvykle současně s barevnou změnou povrchu, je podklad savý a penetrační nátěr je na místě. Pokud však voda pouze stéká po povrchu a nedojde k změně odstínu podkladu, jde o podklad nesavý a v tomto případě není hloubkovou penetraci vhodné používat. Je pak možné přímo aplikovat zvolenou povrchovou úpravu, nebo použít krycí penetrační a kontaktní nátěry.